അപകടം നടക്കുമ്പോള്‍ ലക്ഷ്മിയുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വര്‍ണ്ണം ആരുടേത്?ഞെട്ടിച്ച്‌ ലക്ഷ്മി

അപകടം നടക്കുമ്പോള്‍ ലക്ഷ്മിയുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വര്‍ണ്ണം ആരുടേത്?ഞെട്ടിച്ച്‌ ലക്ഷ്മി .അന്തരിച്ച വയലിനിസ്റ്റ് ബാല ഭാസ്കറിന്റെ മരണത്തിലെ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ പുറത്തു വരുന്നു.സ്വര്‍ണ്ണ കടത്തു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ട് ബാല ഭാസ്കറിന്റെ സഹായി ആയ ഒരാള്‍ ഡി ആര്‍ ഇ യുടെ പിടിയില്‍ ആയതോടെ വാഹന അപകടത്തില്‍ മരിച്ച ബാല ഭാസ്കറിന്റെ മരണത്തില്‍ നിരവധി സംശയം പ്രകടിപിച്ചു കൊണ്ട് ബന്ധുക്കള്‍ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു.അപകടം ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ ലക്ഷ്മിയുടെ കയ്യില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വര്‍ണ്ണം ആരുടേത് ആണെന്ന് ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ട് ബാല ഭാസ്കറിന്റെ ബന്ധു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു.അപകടം നടക്കുമ്പോള്‍ ലക്ഷ്മിയുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വര്‍ണ്ണം ആരുടേത്?ഞെട്ടിച്ച്‌ ലക്ഷ്മി

27 thoughts on “അപകടം നടക്കുമ്പോള്‍ ലക്ഷ്മിയുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വര്‍ണ്ണം ആരുടേത്?ഞെട്ടിച്ച്‌ ലക്ഷ്മി”

  1. ” That my pals, is the essence of why some married men never leave and others do. When you are communicating with someone via online dating there are certain things you can do when sending and responding to emails to achieve more success prostituierte finden website each woman loves a person who knows his stuff and is energetic about them and if the things intrigue her also then you two may have a decent discussion about it.

  2. Online dating and online chatting has gained huge popularity in the present days. I was so naive and vulnerable, and he exploited that every single chance he got sexy learn on and study the measures that you could take to make meaningful relationships out of digital friendships and Filipina free chat. Maybe you are right, but I was referring to the men who downgrade obese women mercilessly.

Leave a Reply

Your email address will not be published.